english  
 
 
Gümrükleme Hizmetlerimiz
 
Genel İşlemlerde
• Eski ve yeni makineler için özel izin belgesi
• Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kontrol belgeleri
• EPDK
• Petrokimya ürünleri ile ilgili gerekli belgeler
• Kota kayıt belgeleri
• Zirai karantina
• Garanti belgesi
• Ölçü ayar izin belgesi
• İşçi sağlığı izin belgesi
• Konsolosluk tasdikleri
 
İthalat Hizmetlerimiz
• Aktarma
• Dahilde işleme izin belgesi
• Serbest bölge
• Zati eşya
• Naklihane
• Transit
• Yatırım teşvikleri
• Oto ihtisas
• Petro kimya
• Geçici kabul
• Teşvik belgeleri
 
İhracat Hizmetlerimiz
• Serbest bölge
• Zati eşya
• Naklihane
• Transit
• Mahrecine iade
• Yatırım teşvikleri
• Oto ihtisas
• Teşvik belgeleri